Kontakt info@carclean.se

Satsar på grönt bränsle

Det är väldigt många som äger en personbil i Sverige och antalet personbilar som rullar på vägarna bara växer från år till år, därför är det inte bara viktigt att hålla bilen ren bara utseendemässigt – man bör även tänka på köra renare ur miljösynpunkt och är något som företagen inom biodrivmedel tänkt på och storsatsar nu för att göra grönt bränsle mer tillgängligt.

I Sverige rullar det totalt 4 669 063 personbilar i trafiken enligt Auto, Motor & Sports senaste mätning i fjol och vad man även kunde se är att just personbilen står för hela 77 procent av vårt totala resande. Likaså kan man även urskilja en stadig ökning av rullande bilar varje år mätt då siffrorna visar en genomsnittlig ökning under de senaste 10 åren på 52 000 bilar per år. Det beror på den ekonomiska tillväxten och befolkningsökning vilket alltså medför en ökning av även bilar i trafik. Och med tanke på detta är det även värt att tänka på vad bilarna har för inverkan på miljön, vilket generellt är en negativ sådan. Turligt nog finns sätt att köra renare om man så önskar och det är genom att tänka på att endast använda grönt bränsle såsom biodiesel.

Bränsletillverkarna går samman

För att verkligen visa hur man i Sverige an bättra miljön och även uppnå klimatmålen satta i klimatmötet COP21 i Paris har de största bränsletillverkarna inom biodrivmedel gått samman och skrivit ett förslag som publicerats i Svenska Dagbladet. Där skriver man bland annat att om vad Sverige då lovade att uppfylla såsom att landet år 2030 ska ha en fossiloberoende fordonsflotta och att det finns planer på att införa en klimatlag. Vilket är förslag och ambitioner som dessa näringsidkare och största aktörer inom drivmedels- och transportsektorn välkomnar med öppna armar. Så för att hjälpa Sverige att uppnå sina löften har man även gemensamt kommit fram till ett förslag i syfte att både utveckla branschen och också underlätta investeringar i biodrivmedelsproduktion genom att sätta samman ett nytt styrmedelssystem för biodrivmedel. Därför har man även satt upp en del nya principer man önskar införa i miljöarbetet på det stora hela vilka är bland annat att:

  • Sätta upp långsiktiga, hållbara och förutsägbara spelregler på marknaden
  • Premiera klimateffektivitet
  • Införa teknikneutralitet mellan olika biodrivmedel
  • Lösgöra Sveriges inhemska drivmedelspolitik från EU:s statsstödsregler vilka idag har företräde

Gemensam satsning på grön bensin

Något som några av aktörerna som skrivit förslag till regeringen också gjort är att satsa på att tillverka grön bensin som i stor volym ska vara gjord av cellulosa från skogsrester. Därför har Preem, Sveaskog och Svekab samt ett franskt företag nu börjat inleda ett samarbetsprojekt i syfte att utvärdera möjligheterna till en storskalig tillverkning av den här typen av bränsle. Till Dagens Nyheter säger Ylwa Alwarsdotter på Sekab i Örnsköldsvik att hon tycker det här ska bli jättespännande och att man redan nu på Sekab kan tekniken eftersom att man redan 2004 byggt och testat en demonstrationsanläggning. Så med hjälp av den har man också redan visat att processerna för att utvinna cellulosan, hemicellulosan och ligninet också fungerar. Hon berättar även hur företaget med hjälp av cellulosan dessutom kan framställa både etanol och fordonsgas samt att ligninet kan raffineras till biodiesel. Med andra ord är det här en riktigt bra satsning för att göra grönt biobränsle mer tillgängligt för alla.